pozdrawjasie
AJ-POD
JAM JEST archanioł Michał

proces ewolucyjny

EWOLUCJA ZIEMI - WYMIARY: PIERWSZY DO CZWARTEGO

EWOLUCJA UKŁADU SŁONECZNEGO – WYMIARY: PIĄTY DO ŚRODKOWEGO SZÓSTEGO 

EWOLUCJA GALAKTYKI – WYMIAR SZÓSTY DO ŚRODKOWEGO SIÓDMEGO 

EWOLUCJA TEGO PODWSZECHŚWIATA - WYMIAR ŚRODKOWY SIÓDMY DO DWUNASTEGO 


Ukochani Mistrzowie, Boskie Promienie Stwórcze Ery Ryb zawierające specyficzne aspekty, cechy i wzory dla procesu kreowania tej epoki zalewały Ziemię i ludzkość przez ponad 2000 lat. Owe stwórcze promienie teraz się wycofują i są wyłączane z gry. Dlatego ludzie, którzy nadal tkwią w iluzji i wibracjach częstotliwości  niezrównoważonego trzeciego i niższego czwartego wymiaru czują się tak, jakby zgubili drogę: nic nie działa tak jak w przeszłości i wydaje się, jakby nie było nadziei na przyszłość. Stare zasady, wytyczne, jak również wiele powszechnie uznanych instytucji i religijnych organizacji nie jest już godnych zaufania, a wiele z nich schodzi na manowce. Podziały graniczne w obrębie niemal wszystkich rasowych, kulturowych, społecznych i politycznych granic w paradygmacie trzeciego /  czwartego wymiaru powoli się rozpadają lub są kwestionowane. Świadomość ludzkości ulega poszerzeniu i nic nie może powstrzymać siły rozpędu, z jakim prze naprzód. LUDZKOŚĆ OSIĄGA DOJRZAŁOŚĆ i wszyscy muszą podążać za nurtem strumienia poszerzającej się świadomości, w przeciwnym razie wpadną w pułapkę inercji i chaosu. 

Na szczęście coraz więcej ludzi uświadamia sobie wewnętrzny proces pogrążania się w głębi siebie, zmierzający do wzmożonego poczucia samoświadomości, co ostatecznie prowadzi do pragnienia wyższej świadomości Duszy poprzez energie Boskiego Niezadowolenia. Każda grupa kulturowa, każda rasa i każdy kraj na Ziemi szuka przewodnictwa / nowego ukierunkowania lub wyższej ścieżki filozoficznej, którą można by dalej podążać. To zjawisko wynika z faktu, że siedem Promieni Boskiej Świadomości  dla waszej Ziemi, które zawierały Boski Plan dla Ery Ryb, zostało niemal całkowicie wycofane i jest teraz zastępowane dwunastoma Promieniami Galaktycznej Świadomości dla Ery Wodnika, które mają wyższe częstotliwości i są bardziej subtelne.

We wczesnych etapach przebudzania, zanim nastąpi stopienie się Duszy z osobą, nie może być żadnych ingerencji ze strony wyższych sfer ze względu na Boski dar wolnej woli, który ostatecznie stał się darem powodującym poważne i uciążliwe konsekwencje. Jednak gdy osoba uzyskała energetyczny podpis rezonujący z częstotliwościami Fioletowego Płomienia środkowego czwartego wymiaru lub wyższych, on / ona jest gotowa do afirmacji: „Bądź wola twoja. Niech się dzieje  to, co służy mojemu największemu dobru i najwyższemu dobru wszystkich”. Afirmując w ten sposób,  zrównuje się osobistą wolę z wolą Wyższej Jaźni i Boskim Planem dla Ziemi. W rezultacie do tej Duszy zostaje przeciągnięta magiczna ścieżka Światła przez jej / jego osobistą kolumnę Miłości / Światła /  Życia. Ta ścieżka Światła nazywana często Rzeką Życia prowadzi do autentycznej  świadomości Esencji, przez co każda osoba, która osiągnie wymagany poziom świadomości, zaczyna otrzymywać swoją  porcję zakodowanych krystalicznych atomów nasiennych dla nowego Boskiego Planu na rzecz galaktyki czy też podwszechświata. Te nowe atomy nasienne zawierają też zaawansowaną wiedzę, talenty, cechy i właściwości niezbędne, aby zakwalifikować się jako uczestnik wczesnego etapu procesu twórczego dla przyszłej Nowej Złotej Galaktyki. 

W procesie ewolucji zachodzą teraz zmiany; struktura ciała całej ludzkości będzie stopniowo udoskonalana i ulepszana. Ci, którzy dostroili się do swojego Świętego Serca / Świętego Umysłu i którzy oddali swoją osobistą wolę pod komendę Boskiej Woli, otrzymają wskazówki i przewodnictwo.

Ludzie żyli dotychczas w świecie przymglonej, iluzorycznej świadomości i wydaje się, jakby obecnie postrzegali, że ich przyszłość jest jak statek bez steru rzucony na wzburzone morze. Działo się tak, ponieważ pierwotna energia siły życiowej, która była dostępna ludzkości w minionych wiekach,  nie jest już wypełniona mocarnym Boskim Zasiewem ze starego Boskiego Planu dla tego podwszechświata. Ogół ludzi w dalszym ciągu będzie otrzymywać wzorce wibracyjne potrzebne dla utrzymania status quo. I zapewniam, że energie miłości naszego Boga Ojca Matki i Istot Światła zawsze będą dostępne dla ludzkości, jednak aby podłączyć się do nowego Boskiego Planu, który czeka na każdą Duszę, ta musi najpierw być zestrojona z częstotliwościami przynajmniej czwartego środkowego wymiaru. Największym pragnieniem naszego Boga Ojca Matki jest, zobaczyć, że wszystkie aspekty ich boskiego „Jestestwa” odzyskały mistrzostwo wewnętrzne i mogą cieszyć się miłością, pokojem, radością i obfitością, co jest przyrodzonym boskim prawem każdej Duszy. Zawsze będzie dostępna pomoc ze strony wielkich Istot Światła i anielskie królestwo zawsze odpowie na wezwanie lub prośby o wsparcie. Jednakże istnieją niezmienne uniwersalne prawa, które muszą być przestrzegane, i każda osoba musi sama wybrać ścieżkę, którą podąży: ścieżkę Światła lub ścieżkę cienia. 

Gwiezdne Plemię, wy, którzy zrównoważyliście i zharmonizowaliście wibracyjne wzorce swoich czterech systemów niższych ciał tak, że wasza Pieśń Duszy rezonuje z czwartym podpoziomem czwartego wymiaru i wyższym, zaczynacie teraz otrzymywać dostęp do PROMIENI O WYŻSZEJ CZĘSTOTLIWOŚCI DLA PRZYSZŁEJ ZŁOTEJ ERY. Istnieje nowy Boski Plan dla tego podwszechświata i dla każdej osoby, która jest gotowa przywdziać lśniący wielokolorowy płaszcz – wysubtelnione auryczne pole światła – sygnalizując gotowość do otrzymania cnót, zalet, talentów, umiejętności i aspektów Nowej Ery. Te cudowne dary są zaprogramowane w diamentowych cząstkach Światła Stwórcy i są teraz dostępne dla tych z was, którzy osiągnęli wymagany poziom wewnętrznego mistrzostwa. 

Diamentowe cząstki Światła Stwórcy są kompletnymi aspektami Świadomości Stwórcy gotowymi do aktywacji, zaprogramowania i przejawienia się w nowych, nieograniczonych twórczych przedsięwzięciach. Podczas inicjacji każdego kolejnego planu dla jakiegoś nowego twórczego projektu w plan ten zostają wkodowane diamentowe Boskie cząstki. Te zawarte w Boskim Planie cząstki są następnie - na polecenie Najwyższego Stwórcy - przesyłane przez Boga Ojca Matkę w postaci wielkich promieni o nieograniczonym potencjale na rzecz nowego projektu, który ma się objawić w materialnym świecie. Myśli nasienne Boskiego Ojca, które są następnie wypromieniowywane z kosmicznego łona Boskiej Matki są znane jako GENY ESENCJI.

W swojej strukturze DNA masz geny ze wszystkich rozmaitych wymiarów, których kiedykolwiek dane było ci doświadczyć. Ty, Gwiezdne Dziecię, czynisz teraz przygotowania, które umożliwią twojemu obecnemu systemowi czterech ciał przyjęcie tych esencjonalnych genów  wraz z nową Boską Misją. Naczynia cielesne Elohimów i istot ze świata archaniołów emanują na cały podwszechświat tymi potężnymi promieniami o wyższych częstotliwościach, promieniami zawierającymi komórki esencji Stwórcy dla Boskiego Planu dla Nowej Złotej Ery. Te częstotliwości wibracyjne są stopniowo zaniżane, gdy docierają do podpoziomu każdego wymiaru. Jeśliby tak nie było, wszystkie manifestacje materialne włącznie z ludzkością, zostałyby spalone od elektromagnetycznej mocy / intensywności Świętej Energii Ognia. 

ŚWIĘTY BIAŁY KOSMICZNY OGIEŃ, diamentowe cząstki, które do siebie przyciągasz jako przebudzony, samourzeczywistniony mistrz, muszą nieustannie krążyć. Tylko pewna ilość, którą jest w stanie zintegrować dana Dusza na obecnym poziomie oświecenia, może być zmagazynowana w fizycznym wehikule; reszta musi być wypromieniowywana do świata formy. 

Najwyższy Stwórca stanowi nieskończoną, niemożliwą do określenia Esencjonalną Potęgę, która jest tak przemożna, że nie można sobie nawet wyobrazić jej ogromu. Ta niesamowita Esencjonalna Potęga została na każdym poziomie wymiaru tworzenia tak zredukowana, żebyście wy, Gwiezdne Dzieci będące współtwórcami, mogły zażądać swojej porcji tego wspaniałego potencjału mocy. Każda istota ludzka ma zapisane w swojej strukturze genetycznej systemu czterech ciał (fizyczne /  mentalne / emocjonalne / eteryczne), setki możliwych cech osobowości i każdy sam musi określić, które z tych cech chce rozwijać i prezentować zewnętrznemu światu. Im szybciej ktoś zneutralizuje lub zharmonizuje swoje negatywne cechy osobowości, tym szybciej wyłoni się jego Boski potencjał lub Jaźń samourzeczywistniona. Tylko w taki sposób można uzyskać dostęp do pełnego potencjału mistrza - współtwórcy pośród fizycznych płaszczyzn istnienia.

Wasza planeta jest teraz bezpośrednio podłączona do centrum serca Wielkiego Centralnego Słońca  galaktyki Mlecznej Drogi. Nowe kosmiczne fale Światła Stwórcy są  wspaniałym darem dla przebudzonych Dusz na planecie Ziemia. Nawet jeśli te wysubtelnione, posiadające wyższe częstotliwości promienie nie są transmitowane bezpośrednio w dół do niższego czwartego i trzeciego podwymiaru, transformujące częstotliwości Światła stopniowo przenikają do Ziemi, wpływając na wszystkich i wszystko.

Naukowcy ogłosili, że na skraju tego systemu słonecznego została odkryta bariera w postaci ściany wodoru. To są membrany Światła, o których mówiliśmy w przeszłości. Nauka i duchowość potwierdzają i scalają wiele konceptualnych nauk i teorii przeszłości, ponieważ coraz więcej ludzi korzysta z zasobów Świętego Umysłu. 

W wyniku ustawienia w jednej linii z Galaktycznym Centrum i dostrojenia do Wielkiego Centralnego Słońca galaktyki - na Ziemi trwa proces podnoszenia wzorców częstotliwości – jej Pieśni Duszy – i wreszcie może powrócić do swojego statusu Świętej Planety. Wskutek bombardowania naszego wszechświata diamentowymi cząstkami Światła Stwórcy  przez Boga Ojca Matkę również ten podwszechświat doznał podwyższenia częstotliwości wibracji. Tak jak wszechświat jest podzielony na sektory, czyli podwszechświaty, tak i galaktyka Droga Mleczna również jest podzielona na dwanaście sektorów lub ćwiartek, a każdym kwadrantem galaktyki zarządza Rada Dwunastu. Liczby 12 i 144 dotyczą wielu aspektów Tworzenia w tym podwszechświecie i mamy nadzieję, że teraz lepiej rozumiecie ich znaczenie. 

Kodowanie twojej świadomości jest ciągle modyfikowane poprzez twoje pozytywne lub negatywne myśli, intencje i działania. Przechodzisz przez testy tolerancji, życzliwości, pokory i cierpliwości;  również twoje kulturowe poglądy stoją pod znakiem zapytania. Każdego dnia myśli naznaczone  negatywnymi wibracjami będą „usychać”, aż wreszcie znikną zupełnie, kiedy przestaniesz dawać im energię. 

Nauczyliśmy cię być „żywą medytacją”, dzięki czemu jesteś w stanie sprawnie funkcjonować w środowisku ziemskim, utrzymując świadomość w zrównoważonym stanie alfa. Następnym krokiem jest dążenie do życia w stanie ciągłej radości i wdzięczności, dzięki czemu stajesz się „żywą modlitwą”. Kiedy osiągniesz większą biegłość w byciu współtwórcą na ziemskim planie, musisz stale monitorować swoje wzorce energii i dążyć do ich podnoszenia. Musisz dążyć do stałej harmonii i czystej nabożnej ekspresji.  Musisz wyzwolić wewnętrzną moc Świętego Ognia, która przez wiele tysięcy lat u większości drzemała. Musisz nauczyć się koncentrować swoją energię na tych dziedzinach własnego życia, na których chcesz się skupić i które chcesz zmienić. Kiedy stworzysz i będziesz ciągle ulepszać swoje Koło Życia, zasiejesz nasiona skoncentrowanych zmian, i będziesz zaopatrzony w Święty Ogień Tworzenia potrzebny do zamanifestowania tego, o czym tylko pomyślisz. Dopóki znajdujesz się w fizycznym ciele, twoim głównym celem powinno być osiągnięcie wewnętrznego mistrzostwa. Jeśli twoje wysiłki są skoncentrowane na najwyższe dobro dla całej ludzkości, dostaniesz specjalną dyspensę i dostęp do większej ilości Światła Stwórcy. 

Wyobraź sobie, jak by to było mieć dostęp do nieograniczonej ilości Esencji Boskiego Stwórcy. Wyobraź sobie siebie jako duży wir energii, pulsujący mocą, rozsyłający wielkie promienie lśniących barw, emitujący falami energii i tworzący wszystko, co może sobie wyobrazić twoja Dusza. Poczuj, jak to jest, kiedy energie, które emitujesz, wirują i ulegają zestaleniu, kiedy staje się rozpoznawalna ich struktura i forma, piękna i wyjątkowa, nieporównywalna – twoje Dzieła zainspirowane wyobraźnią i powstające dzięki sile twoich myśli, miłości / emocji. Staramy się pomóc ci zrozumieć, dlaczego i ty, i Ziemia, jesteście tak ważni w tych czasach chaosu na waszej planecie. W tym galaktycznym doświadczeniu Ziemia jest miejscem, gdzie trzeba być podczas niezwykłego okresu ewolucji gatunków i ekspansji tego podwszechświata. 

Moi Dzielni i Wierni, budujcie swoje wizje. Zacznijcie od centrum swojego Świętego Serca i odzyskajcie tę moc i wspaniałość, która jest waszym Boskim Dziedzictwem. Następnie zacznijcie wypromieniowywać moc i doskonałość do swojego fizycznego ciała i na zewnątrz do świata: do waszych związków, waszych miejsc pracy, społeczności, kraju i świata. Pozwólcie wszystkiemu, co już wam nie służy, iść swoją drogą ograniczeń lub przyłączyć się do was w królestwie wyższych częstotliwości nieograniczonego potencjału – poprzez proces transmutacji. Droga w kierunku Światła i spirala ścieżki dalej przez ciemność nareszcie dotarła do wyraźnego punktu rozdzielenia. Będziecie zmuszeni raz na zawsze pozbyć się resztek cienia swojej jaźni – wszystkich zachwiań i ograniczeń uniemożliwiających wam pełne samourzeczywistnienie. Bycie panem siebie nie jest domeną nieśmiałych lub tych o słabych sercach, kochani. Przyjmijcie mój świetlany miecz, w który jest wkodowana MOC BOSKIEJ WOLI naszego Boga Ojca oraz lśniący KIELICH MIŁOŚCI / ŚWIATŁA naszej ukochanej Bogini Matki, kiedy dzielnie kroczymy naprzód przez poranne mgły nowego wieku. 

Zawsze jestem blisko, aby was prowadzić, inspirować i chronić.

Jam Jest archanioł Michał
Ważna wiadomość